سبد خرید

ردیف نام محصول تعداد مبلغ (تومان) تخفیف (تومان) مبلغ کل (تومان) حذف
1 ترانسیلوانیا هتلی3 15000 100 14900
تخفیف 200 تومان  
جمع کل 14900 تومان  
تائید و ثبت اطلاعات فردی