سبد خرید

ردیف نام محصول تعداد مبلغ (تومان) تخفیف (تومان) مبلغ کل (تومان) حذف
1 اسپایدرمن 10000 500 9500
2 5 انیمیشن به صورت دانلودی 40000 0 40000
تخفیف 1000 تومان  
جمع کل 49500 تومان  
تائید و ثبت اطلاعات فردی