فرازی از نهج البلاغه حضرت علی به زبان ترکی

26963 بازدید

توضیحات

*تورکجههر کیم آللاهی بویلاسا، اونا تای دوشونور و هرکیم اونا تای دوشونسه، اونو ایکی بیلیر و اونو ایکی بیلن اونو بؤلور و اونو بؤلن ده، اونو تانیماییر و هرکیم اونو تانیماییر، اونو گؤرسه‌دیر و اونو‌گؤرسه‌دن، اونو بؤلومه سالیر و اونو بؤلومه سالان دا اونو ساناییر. هرکیم دئسه آللاه نده‌دیر، اونو بیرزاددا یئرلشمیش بیلیر و اگر دئسه کی نه‌یین اوستونده‌دیر، آیری یئرلری آللاهدان بوش سانیر. *فارسیهر کس خدا را بوصف عارض بر ذات وصف کرد برای او قرینی جسته، و هر که برای او قرینی جست او را دو تا دیده، هر که او را دوتا دید مرکب و دارای اجزائش دانسته، هر که او را دارای اجزاء دانست باو نادان است، و نادان بسوی او اشاره میکند، و هر که بسوی او اشاره کرد، او را بحدّی محدود کرده، و هر که او را بحدّی محدود کرد، مانند عدد او را شمرده است، هر که گفت خدا در چیست، مانند جسم او را در ضمن محلّ دید، و هر که گفت او بر چیست، محلّهای دیگر را از او خالی یافت


تگ‌ها:

نهج البلاغه حضرت علی,نهج البلاغه,امام علی ,حضرت علی, نهج البلاغه به زبان ترکی