گجیل قاپیسی، از درب های تبریز

2160 بازدید

توضیحاتگجیل قاپیسی تبریزین سککیز تاریخی قاپیلاریندان بیری‌دیر.درب گجیل یکی از هشت دروازه تاریخی شهر تبریز است .

 


تگ‌ها:

گجیل قاپیسی, تبریز , سککیز, تاریخ, هشت دروازه, درب گجیل,