ریشه نام شهر زنجان چیست؟!

1648 بازدید

توضیحات

زنگان (زنجان) شهری‌نین آدی نه معنادادیر؟!ریشه نام زنگان چیست؟!


تگ‌ها:

ریشه نام ,شهر, زنجان, زنگان ,